<noframes id="j3vjv"><span id="j3vjv"></span><var id="j3vjv"></var><ins id="j3vjv"><span id="j3vjv"></span></ins>
<var id="j3vjv"></var>
<cite id="j3vjv"></cite>
<var id="j3vjv"></var>
<menuitem id="j3vjv"><strike id="j3vjv"><listing id="j3vjv"></listing></strike></menuitem>

¡¡¡°度人经¡±全名为¡°太上洞玄灵宝无量度人上品妙经¡±¡£ 册前有清乾隆帝行书¡°毫素通灵¡±四字£¬后有钱陈群题跋一段¡£

¡¡¡¡鉴藏印记£º清乾隆¡¢嘉庆£®宣统内府诸印£¬册后余纸有¡°李受持¡±三字£¬字下钤¡°蒙孙¡±(朱文)£¬字上鈐¡°山水中人梅江李氏¡±(朱白文)及山水印一方¡£
[详情]

Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÂÛ̳
<noframes id="j3vjv"><span id="j3vjv"></span><var id="j3vjv"></var><ins id="j3vjv"><span id="j3vjv"></span></ins>
<var id="j3vjv"></var>
<cite id="j3vjv"></cite>
<var id="j3vjv"></var>
<menuitem id="j3vjv"><strike id="j3vjv"><listing id="j3vjv"></listing></strike></menuitem>
<noframes id="j3vjv"><span id="j3vjv"></span><var id="j3vjv"></var><ins id="j3vjv"><span id="j3vjv"></span></ins>
<var id="j3vjv"></var>
<cite id="j3vjv"></cite>
<var id="j3vjv"></var>
<menuitem id="j3vjv"><strike id="j3vjv"><listing id="j3vjv"></listing></strike></menuitem>